2015. máj 26.

Nőnek az egyenlőtlenségek: fizessenek a gazdagok?

írta: FSZDL
Nőnek az egyenlőtlenségek: fizessenek a gazdagok?

Az OECD már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az egyre nagyobb különbség a jövedelmek eloszlásban növekvő társadalmi egyenlőtlenségeket és a társadalom szétszakadását okozza. A megtermelt GDP-t, valamint a GDP növekedést a leszakadó rétegek nem érzik, sőt nem is részesülnek belőle. Az csak a felső rétegek privilégiuma lett. Ez a trend - Kanadától eltekintve, ahol a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkennek - világszerte fenn áll.

global_distribution_of_wealth_jpeg.jpegAz egész rendszert egy nulla összegű játszmaként érdemes elképzelni, hiszen a felsőbb réteg átvitt értelemben ugyan, de hatásait tekintve  a szegényebb társadalmi csoportok kárára "gazdagodik". Klasszikus új baloldali gazdaságfilozófiai dilemmába ütközünk ezen jelenség vizsgálatakor. Ahol a társadalmi egyenlőtlenség csökkentése a cél.

Magyarországi megvilágításba helyezve, ennek legszembeötlőbb példája az egykulcsos adó rendszer és a gyermekek után igénybe vehető adókedvezmény. Amennyiben feltételezzük, hogy a gazdaságban verseny van és a szereplők a verseny adta lehetőségekkel élve próbálnak piacot-, illetve erőforrásokat kontrollálni, amely a társadalomra nézve pozitív hatást érhet el az innováció és az oktatás terén, továbbá feltételezve, hogy az állam biztosítja és szigorúan őrködik a tisztességes verseny keretein és szabályozza azt, akkor elmondható, hogy az előbb említett adó rendszer igazságtalan. Igazságtalan, de nem azért mert a szegényebbek nem élvezhetik annyira az előnyét mint a tehetősebbek, hanem azért, mert a jelenlegi állam felfogás szerint kötelessége gondoskodni a leszakadó rétegekről.

Ezért a szabadpiaci verseny progresszív adó kulccsal és rászorultsági elven működő szociális hálóval a régi, ámde jól bevált megoldás lehet, azért mert össztársadalmi szinten kockázatközösség áll fenn. Azaz a tehetősebbek fognak így vagy úgy a végén gondoskodni a leszakadó rétegekről. A kérdés, hogy mekkora adminisztrációs költségek mellett és milyen hatékonyan, ergo mekkora állam méret mellett.

A jelenlegi felállás, hogy hatalmas állam méret mellett, növekvő szegénység és stagnáló vagy csak enyhén növekvő tehetős réteg mellett nem kivitelezhető a fenti recept sajnos.

BT

Szólj hozzá

adó egykulcsos GDP